Språket inne i oss. Hvordan kan vi formidle det vi ønsker å si når vi ikke har de samme lydene på det vi tenker som deg?
#fonetikk #asd